دامنه

با خرید دامنه از دماوند آی تی قادر هستیند مدیریت کامل دامنه خود را داشته باشید

امروز دامنه خود را انتخاب کنید !

قیمت دامنه ها

تمامی دامنه ها از دیجستررهای معبتر ثبت شده و مدیریت کامل دامنه در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت

شروع از ( سالیانه )

230 تومان

 

org.

شروع از ( سالیانه )

150 تومان

 

net.

شروع از ( سالیانه )

140 تومان

 

in.

شروع از ( سالیانه )

115 تومان

 

com.

جدول قیمت ها

لیست قیمت دامنه در هاستینگ دماوند آی تی

دامنه سال ثبت انتقال تمدید
com. 1 115 تومان 115 تومان 115 تومان
net. 1 140 تومان 140 تومان 140 تومان
org. 1 150 تومان 150 تومان 150 تومان
tv. 1 350 تومان 350 تومان 350 تومان
biz. 1 140 تومان 140 تومان 140 تومان
info. 1 140 تومان 140 تومان 140 تومان
co. 1 230 تومان 230 تومان 230 تومان
name. 1 125 تومان 125 تومان 125 تومان
mobi. 1 175 تومان 175 تومان 175 تومان
me. 1 175 تومان 175 تومان 175 تومان
in. 1 88 تومان 88 تومان 88 تومان